Подготовка на яхтата за излизане в морето

Подготовка на яхтата за излизане в морето

Например, ако лодката е под хърватско знаме и отидете в съседните страни. При напускане на

continue reading