Регата Rolex Middle Sea Race

Регата Rolex Middle Sea Race

Ветроходната надпревара Rolex Middle Sea Race се провежда традиционно в края на октомври. Тя има

continue reading
Пристанище Балчик

Пристанище Балчик

Пристанище Балчик е третото по значимост пристанище в България след тези във Варна и Бургас.

continue reading
Подготовка на яхтата за излизане в морето

Подготовка на яхтата за излизане в морето

Например, ако лодката е под хърватско знаме и отидете в съседните страни. При напускане на

continue reading